Kundservice

Kontakta oss

  Ring oss

  Hur beställer jag?

  Ni beställer enklast via vår webbshop. Den är mycket enkel att använda med tydliga instruktioner. Det går också bra att maila din beställning till info@smakfullreklam.se, vilket kan vara enklare vid komplexa beställningar. Uppstår det någon fråga kan ni alltid kontakta oss på telefon 0486-202 80 eller skicka ett mail till info@smakfullreklam.se. De vanligaste frågorna och dess svar har vi samlat på sidan Frågor & svar.

  Vad händer efter beställning?

  När du beställt får du först en automatisk beställningsbekräftelse via e-post. Vi behandlar därefter beställningen och kontrollerar att allt är korrekt. Har vi några frågor ringer vi upp eller skickar er ett mail. Inom24 timmar får du en orderbekräftelse. Upptäcker ni något fel i ordererkännandet, kontakta oss omgående (inom 24 timmar) på info@smakfullreklam.se.

  Hur betalar jag?

  Betalning sker mot faktura (20 dagar netto) vid godkänd kreditprövning. Fakturering sker efter leverans från oss om inget annat avtalats. Vid icke godkänd kreditprövning sker förskottsbetalningen i god tid innan leverans. Vid ordervärde under 2500 kr (exklusive moms & frakt) tillkommer en adm.avgift på 300 kr.

  Leveransinformation

  Vi ombesörjer transport för köparens räkning och kostnad till önskad leveransadress genom lämplig transportör som vi valt ut. Leveransadressen måste alltid vara en gatuadress (ej boxadress) Det är viktigt att det finns bemanning under kontorstid på leveransadressen. Är det livsmedelsgåvor som ni har beställt är det viktigt att dessa förvaras svalt efter mottagandet.

   

  Om godset är transportskadat vid mottagandet skall det omgående reklameras direkt till chauffören på plats. Upptäcks skadan efter chauffören lämnat platsen skall det reklameras till transportbolagets reklamationsavdelning snarast. Vi hjälper till med information hur ni skall gå tillväga om det behövs. Ta gärna en bild på det skadade godset.

  Som regel så skickar vi julgåvorna från oss senast 2 dagar innan kundens uppgivna önskade leveransdatum (alltid bra med en extra dag till jul). När det gäller Delikatesslådor så undviker vi helst att skicka fredagar då risken finns att godset blir stående på en terminal över helgen. Så helst inga leveranser hos kunder måndagar.

   

  Det är tyvärr inte alltid möjligt att i förväg få reda på exakt dag eller tidpunkt då leverans kommer att ske. Normalt sker leveransen inom 24 timmar efter varorna lämnat vårt lager och vanligtvis innan 13:00. Till de flesta orter finns det dock en tilläggstjänst att beställa, Premium 10:00  som kostar 400 kr extra utöver ordinarie frakt. Då prioriteras godset och levereras till mottagaren senast 10:00 den bestämda dagen. Kontakta oss så kollar vi upp möjligheten. Till norra Sverige är transporttiden längre så var ute i god tid. Vissa mindre orter i Sverige har enbart utkörning en eller två gånger i veckan. Vi uppskattar om ni vid leveranstillfället meddela oss ifall eran ort inte ha utkörning varje dag.

  Dessa villkor gäller om inget annat har avtalats skriftligen mellan Johanssons Delikatesser & Företagsgåvor HB (nedan kallad Johanssons) och köparen.

   

  1. ORDERERKÄNNANDE

  Johanssons bekräftar parternas överenskommelse genom att skicka ett ordererkännande till uppgiven e-postadress. Om inte Johanssons har mottagit en skriftlig anmärkning på innehållet i dessa köp- och leveransvillkor senast en (1) vardagar från dagen för datumet på ordererkännandet ingår dessa köp- och leveransvillkor i parternas överenskommelse.

   

  1. PRISER

  Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2000). Detta innebär att köparen står för kostnaderna för emballage och frakten av beställda varor. Johanssons kommer att fakturera köparen för dessa kostnader. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som t.ex priser, specifikation mm.

   

  1. BETALNINGSVILLKOR

  Betalning sker i enlighet med ordererkännandet. Vid dröjsmål med betalningen har Johanssons rätt att ta ut dröjsmålsränta med räntesats som framgår av det skriftliga ordererkännandet tills full betalning sker.

   

  1. LEVERANS

  4.1 Normalorder

  Vara levereras i enlighet med överenskommen leveransvecka. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. För de fall beställd vara ska innehålla köparens varumärke, logo eller annat kännetecken för köparen, börjar leveranstiden först räknas från den dagen som Johanssons har erhållit ett av köparen godkänt korrektur.

  4.2 Avropsorder

  En avropsorder är en överenskommelse om delleveranser efter köparens avrop. Vara levereras automatiskt i enlighet med överenskommen leveransvecka om köparen inte har meddelat önskemål om ändrad leveransvecka senast fyra (5) veckor före leverans. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. En avropsorder ska vara helt avropad inom tolv (12) månader från dagen för orden.

  4.3 Ansvar för dröjsmål

  Johanssons ansvarar inte för indirekt skada på grund av dröjsmål som Johanssons eventuellt förorsakat köparen. Johanssons ansvarar inte för leveranser som inte kommer fram eller försenas pga felaktigt uppgiven leveransadress.

   

  1. LEVERANSVILLKOR

  Leverans sker fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2010). Om inte annat överenskommits, beställer och ombesörjer Johanssons för köparens räkning och kostnad transport till köparen eller tredje part genom transportör som Johanssons valt ut. Detta innebär emellertid inte att Johanssons tar på sig ett ansvar för skada eller brist på vara som uppkommit under transporten till köparen. Johanssons reserverar sig för kvantitetsavvikelser i leverans med +/-10 %.

   

  1. FEL I VARA – REKLAMATION

  Johanssons ansvarar för fel i vara som inte beror på köparen eller som inte uppkommit under transport. Köparen ska skriftligen till Johanssons reklamera fel som inte uppkommit under transporten senast två (2) vardagar efter mottagandet av varan. Sker sådan reklamation och det visar sig att varan har fel som beror på Johanssons ska Johanssons inom skälig tid leverera felfri vara. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation. Fel som uppkommit under transporten ska köparen reklamera direkt till transportören.

   

  1. RETURRÄTT – AVTALSBROTT

  Köparen har inte rätt att returnera felfri vara eftersom samtliga varor tillverkas speciellt för köparens räkning. Om parternas överenskommelse annulleras av köparen innan leverans har skett, föreligger avtalsbrott och Johanssons har rätt till ersättning som minst motsvarar 20% av ordervärdet.

   

  1. TILLÄMPLIG LAG – TVIST

  Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Kalmar och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Johanssons från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Johanssons så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.

  Kontaktuppgifter

  Adress
  Johanssons Delikatesser & Företagsgåvor
  Siggatorpsvägen 16
  385 40 Bergkvara

  Tel
  0486-202 80

  E-post
  info@smakfullreklam.se

  Öppettider
  Vardagar 08.00 - 17.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Org.nr
  969695-7811

  Ekonomi

  Bankgiro
  5666-3628

  IBAN
  XXXX XXX XXX XXX XXXX

  BIC
  XXXX XX